JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., LL.M.

JUDr. Luděk Lisse se narodil 31. března 1971 v Rakovníku. V roce 1998 absolvoval s vyznamenáním Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. JUDr. Luděk Lisse absolvoval postgraduální studium na PF UK v Praze, obor Soukromé právo I (občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo), (Ph.D. 2002, JUDr. 2003), v období 1998-1999 absolvoval studijní stipendijní pobyt na Ludwigs-Maxmilian Universität v Mnichově.

V letech 1999 až 2004 působil ve státní správě, v letech 2004-2006 zastával funkci interního auditora největšího českého retaillového obchodníka s cennými papíry. Od října 2003 působí jako vysokoškolský pedagog na katedře práva Vysoké školy finanční a správní, kde vyučuje obchodní a občanské právo, civilní proces a arbitráže.

Advokacii vykonává od roku 2006. Od roku 2003 je ředitelem Ústavu práva a právní vědy a od října 2004 rozhodcem Rozhodčího soudu České republiky, k.s. Jeho publikační činnost zahrnuje desítky odborných článků v právních časopisech.

Luděk Lisse - odkazy

Lisse Legal
V těchto dnech bude vycházet nová kniha o rozhodčím řízení, kterou napsal náš ředitel JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA. Jejím hlavní přínosem je to, že jako první komentuje novelu zákona účinnou k 1.4. 2012....

Luděk Lisse - články
K právní povaze rozhodčího řízení ad hoc, Rozhodčí řízení de lege ferenda, Rozhodčí doložky arbitrážních center ve světle recentní judikatury...

Luděk Lisse: Komentář k novele zákona o rozhodčím řízení jsem psal už v průběhu legislativního procesu
3. květen 2012 – eFocus. V minulých dnech vyšel komentář k novele zákona o rozhodčím řízení. JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA., autor této publikace, nám prozradil podrobnosti o knize i to, jak je jako rozhodce s novou právní úpravou spokojen.

Rozhodčí soud při IAL SE - Publikované články
K posouzení vykonatelnosti pohledávky přiznané rozhodčím nálezem v insolvenčním řízení · epravo.cz, JUDr. Luděk Lisse, Ph.D. LL.M. MPA. 12.10. 2012 ...

Náš odborný komentář ke kauze IZIP

Pan JUDr. Luděk Lisse byl požádán redaktory České televize o odborné vyjádření k aktuální kauze elektronické zdravotní knížky IZIP. Tento projekt a VZP budou nyní pravděpodobně podrobeni nezávislému auditu kvůli ověření vzájemných vztahů. Nad elektronickou knížkou se totiž vznáší riziko mezinárodní arbitráže...

O co jde? Europoslanci za ODS Milan Cabrnoch a Miroslav Ouzký přenechali 49 procent firmy IZIP neznámé švýcarské společnosti eHI eHealth International. Udělali to prý proto, aby projekt nemohl být zastaven. O tom totiž uvažuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která vlastní zbylý podíl a pro níž IZIP provozuje elektronické zdravotní knížky. Správní rada VZP ani ministr zdravotnictví o kroku europoslanců nic nevěděli, informovala Česká televize (ČT). IZIP je dlouhodobě kritizován zejména kvůli své ceně a financování.

Jenže pokud by chtěla VZP tento projekt zastavit, České republice může hrozit mezinárodní arbitráž...

Reportáž s odborným komentářem našeho JUDr. Luďka Lisseho najdete pod odkazem níže. Rozhovor je obsažen zhruba v sedmé minutě pořadu Reportéři ČT.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/211452801240039/video/172620

 

Luděk Lisse